michal mandzak logo

Naši advokáti

JUDr. Michal Mandzák

advokát zapísaný v zozname advokátov SAK č. 1812

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Zameranie: Občianske, obchodné, konkurzné, trestné a pracovné právo

Jazyky: angličtina, nemčina, ruština

JUDr. Petra Rumanová

advokát zapísaný v zozname advokátov SAK č. 5577

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Zameranie: Občianske, obchodné a pracovné právo

Jazyky: angličtina

JUDr. Lucia Ščešňáková

advokátsky koncipient

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Zameranie: Trestné, obchodné, konkurzné a občianske právo

Jazyky: angličtina, ruština

JUDr. Alena Kseňáková

advokátsky koncipient

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Zameranie: Trestné, obchodné, konkurzné a občianske právo

Jazyky: angličtina