michal mandzak logo
Advokátska kancelária Mandzák a spol., s.r.o.
Zámocká 5, 811 03 Bratislava, SK - Slovenská republika

Telefón: +421 (0)2 54 64 83 24, Fax: +421 (0)2 54 43 54 72
e-mail: kancelaria@mandzak.com
advokátka kancelária zapísaná v zozname SAK č. 088

JUDr. Michal Mandzák, adresa, mapa

IČO: 35 943 882, DIČ: 20 22 03 08 02, DIČ DPH: SK 20 22 03 08 02
Názov banky: UNICREDITBANK, a.s.,
Číslo účtu: 131 170 1001, Kód banky: 1111, SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK51 1111 000 000 131 170 1001